Bewonersacademie Westervoort

Informatie:

Het hoofddoel is om de inwoners van Westervoort actief te laten zijn of laten blijven; dat jong en oud in beweging is, zich ontwikkelt, plezier heeft, betrokken is en/of onderdeel uitmaakt van de maatschappij.

Dat kan door mensen bekend te maken met het bestaande aanbod, waardoor het makkelijker wordt om mee te doen. En door mensen te helpen met nieuw aanbod te realiseren. Soms door mee te denken en/of adviezen te geven hoe ze aan financiering of middelen kunnen komen of door ze te verbinden met organisaties en het liefst met andere Westervoorters die relevante kennis en vaardigheden hebben en deze willen inzetten.

Om dit te bereiken:

  • wordt de samenwerking tussen organisaties onderling en met burgerinitiatieven gestimuleerd;
  • wordt informatie gedeeld;
  • wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht;
  • worden projecten, gefinancierd uit het lokale innovatiebudget, ondersteund;
  • worden Westervoorters geholpen met het realiseren van hun initiatieven;
  • zijn inwoners van Westervoort de belangrijkste voedingsbron voor het ophalen van expertise en behoefte;
  • zorgt de Bewonersacademie dat zij fungeert als een spin in het web, waarbij ze signalen, behoeftes, informatie, dubbeling en idee├źn kan opvangen en zorgt dat hier iets nuttigs mee gedaan wordt;
  • kan de Bewonersacademie de rol van sparringspartner, adviseur en/of verbinder op zich nemen.

 

De Bewonersacademie Westervoort is op 1 juni 2016 van start gegaan. Het is een initiatief van Stichting Kulturhus Westervoort en wordt gefinancierd door het regionale innovatiefonds en het lokale innovatiefonds van de gemeente Westervoort.